Търси
Всички категории
  Menu Затвори

  Общи условия

  Продажбата на лекарствени продукти от Аптека “112+“ ООД е строго забранена за лица под 18 години!

  Продажбата на лекарствени продукти с режим на отпускане по лекарско предписание е забранена по интернет!

  Цените на продуктите в онлайн аптеката не съвпадат с тези в аптеките, обекти на “112+“ ООД!

  Доставени лекарствени продукти не подлежат на връщане!

  1. Общи положения

  Страницата (онлайн магазинът) е собственост на аптека “112+“ ООД и по-нататък в изложението се нарича за краткост “САЙТA”.

  С настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се дефинират взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА –Аптека “112+“ ООД, и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ – купувачи на стоки, предлагани в САЙТА, при покупка чрез средство за комуникация от разстояние, без физически контакт между страните.

  САЙТЪТ предоставя възможност за покупка на стоки, избрани от ПОТРЕБИТЕЛЯ, които ще бъдат доставени до посочен от него адрес в България.

  В случай, че не сте съгласни с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, моля не използвайте САЙТА за извършване на покупки.

  Доставчикът си запазва правото да изменя по всяко време и по своя преценка настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Изменените ОБЩИ УСЛОВИЯ влизат незабавно в сила и стават задължителни за ПОТРЕБИТЕЛЯ от момента на публикуването им на САЙТА.

  Използването на услугите на САЙТА може да бъде извършвано единствено за лични /нетърговски/ цели. Използването на услугите за всякакви други цели, няма да е обвързващо за доставчика, нито последиците от това.

  “112+“ ООД е търговско дружество, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 203752387, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, п.к. 5000, бул./ул. ГЕО МИЛЕВ № 13, представлявано от Мирослав Тонев Асенов и Елена Милчева Михалева – Алексиева.

  Аптека “112+“ ООД притежава разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, по смисъла на чл. 229, ал. 2, в обекта на дружеството, намиращ се на адрес: гр.Лясковец, ул."Васил Левски" №6, аптека 2; с ръководител Звездилина Маринова Пастърмова, а именно Удостоверение № АП-1439/27.02.2017, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата на Република България. Дружеството е администратор на лични данни по реда на Регламент (ЕС) № 2016/679 и Закон за защита на личните данни.

  Сайтът https://112plus.bg е регистриран в регистъра за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти по интернет № 83/15.07.2021г от Изпълнителна Агенция по лекарствата.

  Аптека „112+“ ООД не гарантира и не се задължава да осигури функционирането на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

  Договорите чрез сайта се сключват на български език. Потребителите на сайта сключват договора чрез следната поредност от операции:

  На горната част на началната страница се избира меню „Моят профил“. Когато влизате за първи път и не сте регистрирани, Вие може да го направите като попълните следните данни- име, фамилия, пол, имейл адрес, име на компанията (в случай, че се регистрирате от името на фирма), парола за достъп до сайта. Паролата се въвежда два пъти. Задължителните полета за Вашата регистрация са- име, фамилия, имейл и парола. Ако желаете може да сложите отметка пред полето „Бюлетин“, като по този начин давате съгласието си да получавате информационни съобщения и реклами по имейл от аптека 112+.

  Накрая кликвате на бутон „Регистрирай се“.

  Може да промените някои от Вашите данни, като следвате стъпките: влизате във Вашия профил, като въвеждате имейл и парола, с които сте се регистрирали; Кликвате отново на „Моят профил“- отваря се страница със заглавие „Моят профил- потребителска информация“, а именно: пол, име, фамилия, имейл, име на компанията (ако има такава).

  Задължителните полета са: име, фамилия, имейл. Те са отбелязани със (*) и не могат да остават празни. След като въведете съответните корекции с Вашите данни, вие ги запаметявате, като натискате бутона „ЗАПАЗИ“.

  За да промените Вашите адреси, кликвате върху поле „Адреси“- второто отгоре надолу в лявото меню на Вашия профил. Можете да променяте Вашия адрес на доставка, да добавите нов адрес, както и да изтриете адрес. Когато променяте адрес или добавяте нов, винаги потвърждавате промените с бутона „ЗАПАЗИ“.

  Задължителните полета при попълване или редактиране на адрес са: име, фамилия, имейл, област, град, пощенски код, телефонен номер.

  Незадължителни полета при попълване и редактиране на адрес са: Адрес1, Адрес на офис на Speedy, данни за фактура.

  Полето „Адрес 1“ се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до посочен от Вас адрес. Полето „Адрес 1“ не се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до офис на куриерска фирма „Спиди“ АД.

  Полето „Адрес на офис на Speedy”се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до посочен от Вас офис на куриерска фирма „Спиди“ АД.

  Полето „Адрес на офис на Speedy” не се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до Ваш адрес.

  Ако не сте попълнили нито едно от двете полета („Адрес1“ или „Адрес на офис на Speedy”) или попълненият от Вас адрес е грешен или непълен, наш служител ще се свърже с Вас на посочения в адресната форма телефон за уточняване на адрес и метод на доставка.

  Полето „Данни за фактура“ се попълва, ако желаете да Ви бъде издадена фактура от „112+“ ООД за направената покупка.

  Във Вашия профил може да следите историята на Вашите поръчки, да виждате техния номер, дата, статус, цена и детайли на поръчката- вид и количество на поръчани артикули.

  Имате възможност за попълване на искане за връщане на продукт за поръчките, които са обработени. Напомняме Ви, че правото за връщане на закупени онлайн продукти от „112+“ ООД в 14-дневен срок не важи за лекарствени продукти. За повече информация вижте раздел „Доставка и връщане“ или кликнете ТУК.

  За да промените Вашата парола, следвате стъпките: Влизате в „Моят профил“ , отляво на вертикалното меню избирате бутона „ПРОМЕНИ ПАРОЛА“- в първото поле въвеждате старата парола, във второто поле въвеждате новата парола, в третото поле въвеждате повторно новата парола, потвърждавате с бутона „ПРОМЕНИ ПАРОЛА“. Изисквания към Вашата парола- минимална дължина от 6 букви, символи и/или числа.

  В случай, че сте забравили Вашата парола и не можете да влезете в потребителския си профил, моля изберете поле „Забравена парола?“ След това въвеждате Вашия имейл. Ще получите имейл за възстановяване на паролата. Линкът за възстановяване на паролата е активен 7 дни.

  Когато купувате от „САЙТА“ през Вашия профил, Вашата покупка минава през следните етапи:

  Кошница, Адрес, Доставка, Плащания, Потвърди, Завършена

  В първи етап- „Кошница“ Вие събирате артикулите, които желаете да закупите. Виждате тяхната цена, количество, междинна сума, както и оставаща сума до безплатна доставка.

  Цената на доставката е посочена в следната таблица:

  теглодо офис на Спидидо Ваш адрес
  до 1 кг3,40 лв4, 50 лв
  до 3 кг3,40 лв5, 50 лв
  до 6 кг5 лв9,20 лв
  до 10 кг6 лв10 лв
  до 20 кг10 лв15 лв
  до 3 кг (над 100лв)БЕЗПЛАТНОБЕЗПЛАТНО
  до 6 кг (над 200лв)БЕЗПЛАТНОБЕЗПЛАТНО

  За поръчки с тегло над 20 кг се прилага актуалната към момента ценова листа на куриерско дружество Спиди АД. В този случай цената на доставката ще се калкулира (и фактурира) на клиента от Спиди АД. Във всички останали случаи (доставки с маса до 20 кг) стойността на доставката следва посочените в таблицата цени и се начислява автоматично към сумата на Вашите продукти в кошницата, при генериране на Вашата онлайн поръчка.

  Когато сте готови с Вашите покупки, избирате полето „Поръчка“. Минавате на следващ етап- „Адрес“.

  Въвеждате адрес за фактуриране и адрес за доставка. Адресът за доставка е отбелязан по подразбиране същият като адрес за фактуриране. Вие може да изберете различен адрес за доставка или да въведете нов.

  При въвеждане на нов адрес имате задължителни полета за попълване: име, фамилия, имейл, област, град, пощенски код, телефонен номер.

  Незадължителни полета при попълване на нов адрес са: „Адрес1“, „Адрес на офис на Speedy”, “Данни за фактура“.

  Полето „Адрес 1“ се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до посочен от Вас адрес. Полето „Адрес 1“ не се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до офис на куриерска фирма „Спиди“ АД.

  Полето „Адрес на офис на Speedy” се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до посочен от Вас офис на куриерска фирма „Спиди“ АД. Полето „Адрес на офис на Speedy” не се попълва, ако искате поръчката Ви да бъде доставена до Ваш адрес.

  Ако не сте попълнили нито едно от двете полета („Адрес1“ или „Адрес на офис на Speedy”) или попълненият от Вас адрес е грешен или непълен, наш служител ще се свърже с Вас на посочения в адресната форма телефон за уточняване на адрес и метод на доставка. Ако посоченият от Вас телефон е грешен или непълен и ние не можем да се свържем с Вас, поръчката Ви няма да се достави.

  Полето „Данни за фактура“ се попълва, ако желаете да Ви бъде издадена фактура от „112+“ ООД за направената покупка.

  Избирате поле „Следващ“ и минавате на етап „Доставка“. Тук потвърждавате метода на доставка. Съществуват две възможности: „до Ваш адрес“ и "доставка до офис на Speedy".

  Доставка до Ваш адрес ще бъде реализирана на адреса, който сте попълнили в поле „Адрес 1“ на предишния етап.

  Доставка до „офис на Speedy” ще се извърши до адреса на куриерска фирма Спиди АД, който сте посочили в предишния етап.

  Тук се калкулира цената на Вашата доставка, ако тя е с маса до 20 кг. За поръчки с маса над 20кг на този етап от онлайн покупката няма да имате визуализация на цена за доставка. За поръчки над 20 кг ще се прилата ценова листа на куриерско дружество Спиди АД. Ако желаете да Ви бъде издадена фактура за куриерската услуга при поръчка над 20 кг, следва да се обърнете за това към Спиди АД.

  Натискате бутон „Следващ“ и минавате на етап „Плащане“. Съществува следната възможност:

  Плащане с наложен платеж- при доставка от куриера.

  Избирате бутон „Следващ“. Потвърждавате транзакцията с натискане на бутона „Плащане“.

  След успешно плащане минавате на следващ етап- „Потвърди поръчката“. Тук трябва задължително да сложите отметка в полето пред „Съгласен съм с условията за ползване на сайта“. Имате линк, в който може да прегледате Общите условия. След това натискате бутон „Потвърди“ и Вашата поръчка е завършена. На екрана ще видите номера на Вашата поръчка. Може да я разгледате като натиснете бутон „Натисни тук за детайли за поръчката“. С натискане на бутон „Продължи“ може да продължите Вашето пазаруване с генерирането на нова поръчка в „САЙТА“.

  Потребителите могат да поправят или коригират по всяко време въведените данни чрез функционалността на сайта: влизане в "Моят профил" чрез въвеждане на данни в полета "Потребителска информация" и "Адреси" (виж по-горе).

  При обработка на всяка поръчка наш служител ще се свърже с Вас на посочения в адресната форма телефон. Ако сте въвели грешен номер, непълен номер, несъществуващ номер или не е възможно да се свържем с Вас, поръчката Ви няма да се достави.

  2. Дефиниции

  Навсякъде в тези Условия следните думи и изрази, когато започват с главна буква (включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число), ще имат посочените в този член значения, освен когато контекстът изисква друго:

  2.1. Договор за продажба на Стока от разстояние - договор, сключен въз основа на предложение от страна на Доставчика чрез уебсайт 112plus.bg, при който от датата на отправяне на предложението до сключването на договора страните не са във физически контакт помежду си.

  2.2  Потребител/Клиент –всяко физическо лице, което използва "САЙТА" по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки през него, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез него.

  2.3. Сайт– домейна 112plus.bg собственост на “112+“ ООД

  2.4.  Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, фактури и др.)

  2.5. Любими продукти – раздел в акаунта, който позволява на Потребителя да създаде свои списъци от продукти.

  2.6. Поръчка или Заявка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Доставчика и Клиента, чрез който Клиентът заявява на Доставчика през Сайта намерението си за купуване на Стоки от Сайта.

  2.7. Продукт(-и) /Стока(-и) – всеки предмет на договор за продажба от разстояние, сключен между Клиента и Доставчика през САЙТА, който се предоставя на Потребителя срещу заплащане. В магазина се предлагаг само лекарствени продукти с режим на отпускане без лекарско предписание, които са разрешени за употреба на територията на България.

  2.8. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Сайта или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Доставчика. Рекламни съобщения на лекарствени продукти се извършват само при съответствие на рекламното съдържание с изискванията на ЗЛПХМ и са разрешени за употреба.

  3. Авторски права и права върху марки

  Съдържанието в Сайта – информация, марки, данни и снимков материал, е собственост на “112+“ ООД и/или на неговите партньори и доставчици и е защитено с авторски или права върху марки. Нито една част от този САЙТ не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Аптека „112+“ ООД и/или на неговите партньории доставчици. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в Сайта са предназначени само за лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както и препредаването на трети лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Аптека „112+“ ООД е непозволено.

  4. Стоки

  "САЙТЪТ" предлага на "ПОТРЕБИТЕЛЯ" възможност за извършване на онлайн покупка на стоките, публикувани в него. Сайтът предоставя избор на стоки от популярни търговски марки с детайлно описание и снимков материал.

  Стоките, които се предлагат за продажба чрез САЙТА, са оригинален продукт на посочената върху тях търговска марка.

  Стоките притежават обикновените характеристики за вида стока, към който принадлежат, съобразно обикновеното им предназначение. В случай, че определен артикул притежава особена или специфична характеристика, това се указва изрично при представянето му.

  Възможно е да съществуват разлики (нюанси) в цветовете на снимката на стоките, представени в сайта и реалните цветове на продукта. Ако съществува такава разлика, то тя е в резултат на несъвършенства на процеса на възпроизводство и не е умишлена. Поради същата причина е възможно да съществуват детайли, които не могат да бъдат открити или трудно се установяват на публикуваната снимката. При продукти с цветови асортимент, доставката е според наличностите.

  Цената на стоките е посочена при представянето им и е крайна, с включени всички данъци и такси.

  Цените на някои продукти и в онлайн магазина на „112+“ ООД се различават от цените във физическия обект на аптеката.

  Цената на стоките не включва пощенските и транспортни разходи, свързани с тяхната доставка.

  5. Отговорност

  “112+“ ООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него.

  Аптека „112+“ ООД полага всички усилия, за да поддържа на "САЙТА" вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Дружеството не носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този САЙТ. Аптека „112+“ ООД не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в други сайтове, към които настоящият САЙТ съдържа препратки.

  Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в онлайн  магазина, са валидни и се отнасят само за онлайн магазина при продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през САЙТА, и могат да се различават от промоциите във физическия обект на Аптека „112+“ ООД. Всички промоции са до изчерпване на наличните количества.

  Съветите на фармацевт в онлайн чата са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние.

  При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта 112plus.bg, препоръчваме консултация с личния лекар или магистър-фармацевт. Аптека „112+“ ООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

  Аптека „112+“ ООД запазва правото си да променя цената и условията на отпускане на продукти, които са представени на интернет страницата, без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите. Аптека „112+“ ООД не носи отговорност за продукти, които са с изчерпани количества или променени от доставчици условия на продажба, за отпаднали продукти от списъци, продукти със заличени цени, неразрешени за употреба.

  Аптека „112+“ ООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието на „112+“ ООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте: e-mail: office@112plus.bg

  6. Защита на личните данни

  „112+“ ООД е администратор на лични данни. В базата данни на Аптека „112+“ ООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

  7. Начини на плащане

  Плащането може да се извърши по един от следните начини:

  • Наложен платеж
  • Пощенски паричен превод

  8. Доставка

  Ако Клиентът е заявил своята поръчка до офис на Спиди, има срок от 7 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад в Аптека „112+“ ООД, без разноски за потребителя, като в случай, че стоката е платена, ще извършим възстановяване на платената сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.

  9. Права и задължения при продажба от разстояние

  Аптека „112 +“ ООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

  Клиентът има правото да върне продукта (с изключение на лекарствени продукти), за негова сметка, при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Правото на Клиентите на „112+“ ООД да връщат закупени онлайн продукти в 14-дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. Спрямо лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на Закона за за защита на потребителите, а именно: разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.

  При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта,  Аптека „112+“ ООД се задължава да върне на Клиента сумата, платена за определения продукт. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

  Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

  – До: Аптека „112 +“ ООД , с адрес: гр.Лясковец, ул."Васил Левски" №6, ел. адрес: office@112plus.bg

  – С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:…………………………………………………………………………………………………

  – Поръчано на/получено на: ………………………………. г.

  – Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..

  – Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….

  – Подпис на потребителя/ите : …………………………………………

  – Дата: …………………………..

  10. Защита на потребителите

  Имате право да се откажете от направена поръчка (с изключение на доставени лекарствени продукти), без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

  Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

  Правото на Клиентите на онлайн магазина да връщат закупени онайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.

  11. Надзорни органи

  11.1. Комисия за защита на личните данни

  Адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

  тел. 02/91-53-519

  факс 02/91-53-525

  Email: kzld@cpdp.bg

  Уеб сайт: www.cpdp.bg

  11.2. Комисия за защита на потребителите

  Адрес: 1000 гр.София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

  тел.: 02 / 980 25 24

  факс: 02 / 988 42 18

  гореща линия: 0700 111 22

  Email: info@kzp.bg

  Уебсайт: www.kzp.bg

  11.3. Комисия за защита на конкуренцията

  Адрес: гр. София 1000, бул. "Витоша" №18

  Телефон: (02) 935 61 13

  Факс: (02) 980 73 15

  Email: cpcadmin@cpc.bg

  Уебсайт: www.cpc.bg

  11.4. Изпълнителна агенция по лекарствата

  Адрес: гр. София 1303, ул. Дамян Груев 8

  тел.: +359 2 8903555; факс: +359 2 8903434

  e-mail: bda@bda.bg

  Уебсайт: www.bda.bg