Търси
Всички категории
  Menu Затвори

  КАПСАМОЛ Долор крем 0,05 %*40 гр

  Производител: WÖRWAG Pharma GmbH & Co. KG
  Капсамол Долор 0,05% крем е лекарствен продукт, който принадлежи към групата лекарства, използвани като локални (местни) обезболяващи и съдържа Капсаицин, основен компонент на люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт. Този лекарствен продукт се използва за намаляване на болки в ходилото/долната част на крака причинени от хронично болково увреждане на нерва от диабет (полиневропатия) при възрастни.Прилагането на този продукт е ефективно само като част от обща трапевтична концепция. То само не може да излекува уврежданията на нерва.
  Складова единица: 43608
  12,25 (BGN)
  i h
  Доставка до
  *
  *
  Метод за доставка
  Име
  Очаквана дата на доставка
  Цена
  Няма опции за доставка

  Листовка: информация за потребителя

  Капсамол Долор 0,05 % крем
  Capsamol Dolor 0.05 % cream

  За външна употреба при възрастни и деца над 12 години

  Гъст стандартизиран екстракт от люти пиперки (4-7:1), съответстващ на 53 mg Капсаициноиди, като Капсаицин.

  (Capsici fructus extractum spissum normatum (4-7:1), corresponding to 53 mg Capsaicinoids as Capsaicin)

  Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важи а за Вас информация.
  Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
  - Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
  - Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  - Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  - Ако след 8 седмици не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

  Какво съдържа тази листовка
  1. Какво представлява Капсамол Долор 0,05% крем и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Капсамол Долор 0,05% крем
  3. Как да използвате Капсамол Долор 0,05% крем
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате Капсамол Долор 0,05% крем
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  1. Какво представлява Капсамол Долор 0,05% крем и за какво се използва

  Капсамол Долор 0,05% крем е лекарствен продукт, който принадлежи към групата лекарства, използвани като локални (местни) обезболяващи и съдържа Капсаицин, основен компонент на люти пиперки, гъст стандартизиран екстракт.

  Терапевтични показания
  Този лекарствен продукт се използва за намаляване на болки в ходилото/долната част на крака причинени от хронично болково увреждане на нерва от диабет (полиневропатия) при възрастни.

  Прилагането на този продукт е ефективно само като част от обща терапевтична концепция. То само не може да излекува уврежданията на нерва.

  2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Капсамол Долор 0,05% крем

  Не използвайте Капсамол Долор 0,05% крем
  - ако сте алергични към плодовете на лютите пиперки или други растения от вида на пипера (Капсикум), или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
  - върху наранена кожа (открити травми, рани, възпаления, инфекции на кожата, екзема)
  - върху лигавица и в близост до очите.
  - ако сте бременна или кърмите.

  Предупреждения и предпазни мерки
  Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Капсамол Долор 0,05% крем:
  - ако имате остра болка в крака (дори да е само едностранна) или се образува язва (отворена рана). В такива случаи трябва да се преоцени лечението.
  - Осигурявайте подходящи грижи за крака.
  - Не чешете третирания участък от кожата, за да се избегне увреждане на кожата.
  - Измивайте ръцете си след контакт с крема.
  - По време на лечението избягвайте допълнително загряване (например от лъчение или от затопляща възглавничка).
  - Лечение с Капсамол Долор 0,05% крем е ефикасно само когато продължава да се провежда и Вашето лечение на диабета. Затова продължете приема на медикаментите, които Вашият лекар е предписал за лечение на диабета.

  Деца
  Капсамол Долор 0,05% крем не трябва да се прилага при деца на възраст до 12 години, тъй като не са налични данни за неговата ефикасност и безопасност.

  Други лекарства и Капсамол Долор 0,05 % крем
  Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако наскоро сте приемали или е възможно да приемате други лекарства.

  Не са проучени взаимодействия с други лекарствени средства.

  Не трябва да прилагате едновременно друг локален лекарствен продукт върху участъка от кожа третиран с Капсамол Долор 0,05% крем, тъй като това може да усили действието на Капсамол Долор 0,05% крем. Взаимодействия могат да настъпят дори няколко часа след прилагането на крема.

  Капсамол Долор 0,05 % крем с храна, напитки и алкохол

  Не са проучени взаимодействия с храна, напитки и алкохол.

  Бременност, кърмене и фертилитет
  Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

  Вие не трябва да употребявате Капсамол Долор 0,05% крем по време на бременност и кърмене (вижте „Не използвайте Капсамол Долор 0,05% крем“).

  Шофиране и работа с машини
  Няма проучвания за ефектите върху способността за шофиране и работа с машини.

  3. Как да използвате Капсамол Долор 0,05% крем

  Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Препоръчителната доза е:
  В случай, че не е предписано друго, при възрастни с болково диабетно увреждане на нервите (полиневропатия) следва да се прилага 2 см дълга ивица от крема (съответстваща на 1 мг капсаициноиди) 3 пъти дневно върху болезнените области и да се втрива. Изчаква се да се абсорбира от кожата.

  След прилагането на крема измийте добре ръцете си.

  Употреба при деца и юноши
  Капсамол Долор 0,05% крем не трябва да се прилага при деца на възраст до 12 години, тъй като не са налични данни за неговата безопасност и ефективност.

  Продължителност на лечението
  Ефикасността и поносимостта на крема е изпитвана в клинично проучване за 8 седмици. По-продължителна употреба върху един и същ участък може да доведе до увреждане на сетивните нервни влакна.

  Ако Вашите проблеми се влошават или не настъпва подобрение след 8 седмици, трябва задължително да се консултирате с Вашия лекар.

  Моля, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт, ако имате впечатление, че действието на Капсамол Долор 0,05% крем е твърде силно или твърде слабо.

  Ако сте използвали повече от необходимата доза Капсамол Долор 0,05% крем
  По време на употребата на Капсамол Долор 0,05% крем може да се появи усещане за топлина върху кожата. Ако това се случи и усещането е твърде силно, остатъците от крем могат да бъдат отстранени със студена вода и сапун.

  Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  Ако сте пропуснали да използвате Капсамол Долор 0,05% крем
  Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.

  Ако сте спрели употребата на Капсамол Долор 0,05% крем
  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  4. Възможни нежелани реакции

  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Нечести (може да засегнат до 1 на 100 пациенти): В нечести случаи могат да се проявят сетивни нарушения и образуване на язви (рани).

  Редки (може да засегнат до 1 на 1000 пациенти): Реакция на свръхчувствителност на кожата (с образуване на мехури).

  Информация:

  Активното вещество на крема, гъст стандартизиран екстракт от люти пиперки, при повечето пациенти води до засилване на кръвоснабдяването със силно зачервяване на кожата и усещане за топлина. Тези реакции са част от нормалното действие на лекарствения продукт и обикновено отшумяват след кратък период от време. Освен това, в първите дни на лечението, може да се появи усещане за парене, остра болка или сърбеж.

  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
  България
  Изпълнителна агенция по лекарствата
  ул. „Дамян Груев” № 8
  1303 София
  Тел.:+35 928903417
  уебсайт: www.bda.bg
  Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  5. Как да съхранявате Капсамол Долор 0,05% крем
  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

  Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и тубата след „Годен до:”. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

  Срок на годност след първо отваряне на опаковката:
  За туба от 40 g:
  3 месеца

  За туба от 100 g:
  6 месеца

  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  Какво съдържа Капсамол Долор 0,05% крем
  - 100 g Капсамол Долор 0,05% крем съдържат:

  662,70-1829,19 mg гъст стандартизиран екстракт от люти пиперки (Capsicum annum Lfrucius) (4-7:1), съответстващ на 53 mg Капсаициноиди, като Капсаицин; екстрагент - Етанол 80% (об/об).

  Другите съставки са:
  Сорбитанов стеарат, макроголов стеарат, глицерол 85 %, средноверижни триглицериди, карбомер 980, феноксиетанол, пречистена вода, розмариново масло, натриев хидроксид, титанов диоксид Е 171.

  Помощно вещество при приготвяне на гъстия екстракт — Глюкозен сироп.

  Как изглежда Капсамол Долор 0,05% крем и какво съдържа опаковката
  Капсамол Долор 0,05% крем представлява светло червеникав хомогенен крем със специфичен мирис.

  Видове опаковки: по 40 g, по 100 g в алуминиеви туби.

  Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

  Притежател на разрешението за употреба и производител

  Притежател на разрешението за употреба:
  Worwag Pharma GmbH & Co. KG
  Calwer Str. 7,
  71034 Boblingen, Германия
  Тел..:+49 (0)7031/6204-0
  Факс: +49 (0)7031/6204-31
  e-mail: info@woerwagpharma.com

  Производител:
  C.P.M. ContractPharma GmbH & Co. KG
  Friihlingstrabe 7
  83620 Feldkirchen-Westerham
  Германия
  За допълнителна информация относно това лекарство, моля, свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба:

  България
  ТП ’’Вьорваг Фарма” ГмбХ & Ко.КГ
  жк. "Хиподрума"
  ул."Софийски герой" 1, Бизнес сграда „Прима“ , ет.12
  1612 - София Тел.: 02 462 71 58

  Дата на последно преразглеждане на листовката: 09/2020

  0.0 0
  Напиши отзив Затвори
  • Само регистрирани потребители могат да пишат отзиви
  *
  *
  • Лошо
  • Отлично
  *
  *
  *