Търси
Всички категории
  Menu Затвори

  PIC AIRPROJET PLUS УЛТРАЗВУКОВ ИНХАЛАТОР

  Производител: PiC Solution
  Новия Еър Проджет Плюс на Pic Solution, който е проектиран и произведен в съответствие с най-новите технологии. Еър Проджет Плюс, резултат на най-новата разработка в ултразвуковата технология, трансформира медикамента в изключително фина пара, която се разпространява в белите дробове бързо и ефективно. Еър Проджет Плюс е надежден и лесен за употреба благодарение на готовия за употреба запечатан резервоар, който не изисква добавяне на вода през целия експлоатационен живот на устройството.Преди употреба Ви препоръчваме да прочетете инструкциите за употреба, за да се уверите, че сте разбрали правилно как работи апаратът. За Ваше удобство, консултирайте се с Кратката листовка за потребителя, която е вътре в опаковката.
  Складова единица: 49019
  237,90 (BGN)
  i h
  Доставка до
  *
  *
  Метод за доставка
  Име
  Очаквана дата на доставка
  Цена
  Няма опции за доставка

  ПРИЛОЖЕНИ АКСЕСОАРИ

  А - 2 в 1 AIRSOFT маска за деца и възрастни

  В - мундщук

  С - накрайник за нос D - свързващ маркуч

  A, B, C и D са налични като резервни части в сет за Projet

  A и B са налични като резервни части в 2 в 1 AIRSOFT

  СЪСТАВНИ ЧАСТИ НА УРЕДА

  Е - капаче на небулизиращата дюза

  F - капак на резервоара

  G - небулизираща дюза

  H - регулатор на потока

  I - резервоар за медикамент

  L - разглобяем захранващ кабел

  ОСНОВНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

  • Преди употреба прочетете внимателно информацията в това ръководство и го пазете за бъдеща справка. Ако имате някакви съмнения относно тълкуването на която и да е част от тази инструкция за употреба, моля свържете се с дилъра, дистрибутора или производителя.

  • Апарат за аерозолна терапия. Следвайте инструкциите на Вашия лекар: какъв медикамент да използвате, дозировка, честота и продължителност на инхалациите. Всички останали приложения на уреда, освен по предназначение са неправилни и следователно опасни. Компанията PIKDARE не носи отговорност за вреди, причинени от неправилна и неразумна употреба, също така ако апаратът е захранван в електрическа мрежа, която не отговаря на правилата за безопасна употреба.

  • Уредът може да спре да работи заради прекъсване на захранването, внезапна повреда или друго неблагоприятно обстоятелство, затова е препоръчително потребителите да имат алтернативно устройство или медикамент (с лекарско одобрение), които да бъдат използвани ако възникне подобно събитие.

  • След като разопаковате уреда, проверете дали е непокътнат и дали няма някаква видима повреда, която би могла да се появи при транспортирането. Ако имате съмнение за причинена вреда, не използвайте апарата и веднага се свържете с обслужващия технически център на Pic.

  • Развийте захранващия кабел докрай, преди да го свържете към електрическата мрежа

  • Ако захранващият кабел не е развит напълно, устройството може да прегрее.

  • Никога не разглобявайте устройството. Всякаква техническа намеса трябва да бъде извършвана от технически персонал, оторизиран от PIKDARE. За информация, моля свържете се с обслужващия технически център на Pic.

  • Опаковъчните материали (пликове, кутия и др.) може да бъдат опасни и трябва да се държат далеч от обсега на деца. Съхранявайте уреда извън обсега на деца, домашни животни и лица с намалена познавателна способност.

  • Преди да свържете мрежовия адаптер към контакта, се уверете, че данните, показани на информационната табелка, и щепселът на адаптера са съвместими с тези на електрозахранващата мрежа и съответния контакт. Табелката с референтни данни е разположена върху мрежовия адаптер.

  • При несъвместимост между предоставения щепсел на адаптера и контакта, който ще използвате, използвайте преходници, одобрени от съответното законодателство на държавата, в която се намирате или се свържете с оторизиран от PIKDARE техник, който да смени щепсела.

  • За предотвратяване прегряване или повреда на устройството, трябва да го изключите след 10 минути непрекъсната употреба и да го оставите да се охлади за 30 минути.

  • ВНИМАНИЕ! Използването на уреда преди да са изминали 30 минути може да доведе до прегряване на моторчето и да се задейства устройството за термична защита на уреда.

  • Не използвайте уреда при наличието на азотен оксид, кислород или анестетична смес, възпламенима при контакт с въздух. • Изключвайте уреда и адаптера от електрическата мрежа след употреба, преди премахване на остатъчен медикамент и добавяне на медикамент.

  • Не препълвайте резервоара с медикамент. Следвайте индикациите за количество, показани в "ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ".

  • Пазете устройството и захранващия кабел далеч от горещи повърхности

  • Не използвайте уреда, когато сте във ваната или когато взимате душ, или когато се намирате във влажна среда или в близост до вани, мивки, умивалници, или във всяка друга обстановка, в която има течности, които биха могли да влязат в контакт с уреда.

  • Никога не пипайте уреда или свързващия кабел с мокри или влажни ръце.

  • Никога не изпускайте, нито потапяйте уреда във вода или други течности.

  • Ако това се случи, незабавно изключете уреда от захранването, спрете да го използвате и се свържете със Сервиза за техническо обслужване на PIKDARE.

  • Не блокирайте отворите за охлаждане.

  • Не използвайте уреда в случай на сънливост.

  • Когато се използва от деца или от лица с намалени физически или когнитивни способности, е необходимо подходящо наблюдение от страна на възрастен. Децата трябва да се наблюдават от възрастен, за да сте сигурни, че не играят с уреда. Уредът съдържа малки части, които могат да бъдат погълнати, а кабелът на адаптера представлява опасност от удушаване.

  • Не използвайте непредвидени от производителя разклонители или аксесоари.

  • Уверете се, че по време на употреба уредът е поставен на равна и устойчива повърхност, за да предотвратите възможното му преобръщане.

  • По време на употреба повърхността трябва да бъде свободна от всякакви предмети, AirProjet plus които биха попречили на правилното преминаване на въздушния поток.

  • Никога не оставяйте устройството включено, ако не го употребявате или е без надзор.

  • Преди извършване на каквито и да било дейности по почистване или поддръжка на уреда, изключете адаптера от електрическата мрежа, като извадите щепсела от контакта.

  • Ако решите да не използвате повече уреда, изключете адаптера от електрическата мрежа и срежете захранващия кабел, така че уредът да не работи. Изхвърлете уреда и адаптера в съответствие с действащото законодателство и Директива 2012/19 EС. Препоръчваме Ви също така всички части на апарата, които са потенциално опасни, особено за деца, да се изхвърлят отделно.

  • Направете справка с действащите закони за информация относно изхвърлянето на износващите се принадлежности. За изхвърлянето на уреда, моля съобразявайте се с Директива 2012/19/ЕС.

  • Не употребявайте уреда, ако при изпускане някоя от частите му е повредена или има следи от увреждане. Ако имате съмнения, свържете се с центъра за техническо обслужване на Pic.

  • Ако апаратът спре да работи или не работи коректно, трябва да го изключите от електрическата мрежа и да се консултирате с центъра за техническо обслужване на Pic.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

  Номинален волтаж: 100 - 240≈

  Номинална мощност: 46 VA

  Честота на вибрация на датчика: 2.45 MHz ± 50 kHz

  Условия за употреба на уреда: 10 минути включен - 30 минути изключен

  Среден аеродинамичен диаметър на аерозолната частица (MMAD): 3.81 ± 0.18 µm

  Максимален капацитет на резервоара за медикамент: 8 мл Честота: 50/60 Hz

  Предпазител: Т 2А - L 250 V Тегло: прибл. 0.75 кг

  Вдишвани частици: 67.8 ± 2.9 %

  Ниво на шум на разстояние 50 см* от уреда: около 39 dB

  Минимален капацитет на резервоара за медикамент: 3 мл

  Експлоатационен живот на уреда: 1000 цикъла/терапии

  Експлоатационен живот на аксесоарите: 1 година

  Полезен живот на съхранение: 1 година

  *Данните за нивата на шума са измерени на нов апарат. Стойностите могат да варират при употреба.

  Техническата информация, предоставена от производителя съгласно стандарта EN 13544-1 може да не е приложима при лекарства, които са в суспензионна или високовискозна форма. EN 60601-1 Медицинска електрическа апаратура: Част 1: основни изисквания за безопасност EN 60601-1-2 Медицинска електрическа апаратура: Част 1: основни изисквания за безопасност ¦ допълнителен стандарт: електромагнитна съвместимост ¦ изисквания и тестове EN 13544-1 Уреди за дихателна терапия ¦ Част 1: небулизиращи системи и съответните им елементи. Този раздел съдържа необходимата информация относно съответствието на продукта със стандарт EN60601-1-2. ЕърПроджет Плюс е медицински електроуред, който се нуждае от особени предпазни мерки относно електромагнитната съвместимост и който трябва да се инсталира и употребява в зависимост от предоставената информация за електромагнитна съвместимост.

  0.0 0
  Напиши отзив Затвори
  • Само регистрирани потребители могат да пишат отзиви
  *
  *
  • Лошо
  • Отлично
  *
  *
  *