Търси
Всички категории
  Menu Затвори

  Доставка и връщане

    Доставка

  "112+" ООД ползва за доставки до своите клиенти услугите на куриерско дружество "Спиди" АД. Съществуват две възможности- доставка до адрес на клиента и доставка до посочен от клиента офис на "Спиди" АД. Срокът за доставка на поръчаните артикули е от 1 до 3 работни дни. "112+" ООД не носи отговорност за забавяне на доставката по причини, свързани с куриерското дружество. Ако Клиентът е заявил своята поръчка до офис на Спиди АД, има срок от 7 работни дни от датата на доставка, за да я приеме, след което поръчката се анулира и се връща обратно на склад в Аптека „112+“ ООД, без разноски за потребителя, като в случай, че стоката е платена, ще извършим възстановяване на платената сума, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин.

    Цена

  Цените на доставката са посочени в таблицата:

  теглодо офис на Спидидо Ваш адрес
  до 1 кг3,40 лв4, 50 лв
  до 3 кг3,40 лв5, 50 лв
  до 6 кг5 лв9,20 лв
  до 10 кг6 лв10 лв
  до 20 кг10 лв15 лв
  до 3 кг (над 100лв)БЕЗПЛАТНОБЕЗПЛАТНО
  до 6 кг (над 200лв)БЕЗПЛАТНОБЕЗПЛАТНО

  За поръчки с тегло над 20 кг се прилага актуалната към момента ценова листа на куриерско дружество Спиди АД. В този случай цената на доставката ще се калкулира (и фактурира) на клиента от Спиди АД. Във всички останали случаи (доставки с маса до 20 кг) стойността на доставката следва посочените в таблицата цени и се начислява автоматично към сумата на Вашите продукти в кошницата, при генериране на Вашата онлайн поръчка.

  Права и задължения при продажба от разстояние

  Аптека „112 +“ ООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност.

  Клиентът има правото да върне продукта (с изключение на лекарствени продукти), за негова сметка, при условията на куриерското дружество, в рамките на 14 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. Правото на Клиентите на „112+“ ООД да връщат закупени онлайн продукти в 14-дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. Спрямо лекарствените продукти намира приложение изключението по чл. 46, т.2 на Закона за за защита на потребителите, а именно: разпоредбите на чл. 4 и на този раздел не се прилагат за договори за здравни услуги, предоставяни от медицински специалисти на пациенти с оглед оценка, поддържане или възстановяване на тяхното здравословно състояние, включително предписването, изпълнението на медицински предписания и предоставянето на лекарствени продукти и медицински изделия.

  При изпълнение на по-горе описаните условия, след получаване на продукта,  Аптека „112+“ ООД се задължава да върне на Клиента сумата, платена за определения продукт. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас.

  Образец на Приложение № 6 към ЗЗП:

  Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

  (попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

  – До: Аптека „112 +“ ООД , с адрес: гр.Лясковец, ул."Васил Левски" №6, ел. адрес: office@112plus.bg

  – С настоящото уведомявам/уведомяваме, че се отказвам/отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки:………………………………………………………………………………………

  – Поръчано на/получено на: ………………………………. г.

  – Име на потребителя/ите: …………………..……………………………………………………………………………………………………..

  – Адрес на потребителя/ите: ……………………………………………………………………………………………………………………….

  – Подпис на потребителя/ите : …………………………………………

  – Дата: …………………………..

  Защита на потребителите

  Имате право да се откажете от направена поръчка (с изключение на доставени лекарствени продукти), без да посочвате причини за това, в срок от 14 дни. Срокът за отказ е 14 дни, считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

  Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка,  без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

  Общото задължение за връщане в 14-дневен срок е уредено в Закон за защита на потребителите, глава 4, раздел 1, чл. 50.

  Правото на Клиентите на онлайн магазина да връщат закупени онлайн продукти в 14 дневен срок НЕ ВАЖИ ЗА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ.