Търси
Всички категории
  Menu Затвори

  ЗЕНАРО Таблетки 5 мг*7

  Зенаро съдържа левоцетиризинов дихидрохлорид, принадлежи към групата на антихистаминовите продукти и се използва за лечение на симптоми свързани с алергичен ринит, включително хроничен алергичен ринит, копривна треска (подуване на кожата, зачервяване и парене).Продуктът е предназначен за възрастни и деца на възраст над 6 години.
  Складова единица: 31644
  5,35 (BGN)
  i h
  Доставка до
  *
  *
  Метод за доставка
  Име
  Очаквана дата на доставка
  Цена
  Няма опции за доставка

  ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
  Зенаро 5 mg филмирани таблетки
  Zenaro 5 mg film-coated tablets
  Левоцетиризинов дихидрохлорид
  Levocetirizine dihydrochloride
  Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
  Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
  Запазете тази листовка. Може да имате нужда да я прочетете отново.
  Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. 
  Това включва всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  Ако след 3 дни не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.
  Какво съдържа тази листовка:
  1. Какво представлява Зенаро и за какво се използва
  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зенаро
  3. Как да приемате Зенаро
  4. Възможни нежелани реакции
  5. Как да съхранявате Зенаро
  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

  1. Какво представлява Зенаро и за какво се използва
  Зенаро съдържа левоцетиризинов дихидрохлорид, принадлежи към групата на антихистаминовите продукти и се използва за лечение на симптоми свързани с:

  алергичен ринит, включително хроничен алергичен ринит
  копривна треска (подуване на кожата, зачервяване и парене).
  Продуктът е предназначен за възрастни и деца на възраст над 6 години.

  2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Зенаро
  Не приемайте Зенаро:
  ако сте алергични към левоцетиризин дихидрохлорид, цетиризин, хидроксизин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).
  ако имате сериозно нарушение на бъбречната функция (тежко бъбречно нарушение с креатининов клирънс под 10 ml/min).
  Предупреждения и предпазни мерки:
  Говорете с Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Зенаро, ако сте затруднени да изпразвате пикочния си мехур (поради увреждане на гръбначния стълб или уголемена простата).

  Употребата на Зенаро не се препоръчва при деца под 6 години, тъй като филмираните таблетки не дават възможност за адаптиране на дозата.
  Други лекарства и Зенаро:
  Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

  Зенаро с храни, напитки и алкохол:
  Препоръчва се повишено внимание, ако Зенаро се приема едновременно с алкохол или други агенти, действащи върху мозъка.
  При чувствителни пациенти, едновременно приложение на Зенаро и алкохол или други агенти с действие върху мозъка, може да доведе до намаление на бдителността и нарушена способност за работа.
  Зенаро може да се приема със или без храна.
  Бременност, кърмене и фертилитет:
  Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

  Шофиране и работа с машини:
  При някои пациенти, лекувани със Зенаро, може да има сънливост, умора и изтощение.
  Бъдете внимателни при шофиране или работа с машини докато не установите как Ви действа това лекарство. Въпреки това, специални тестове при здрави доброволци са показали, че няма нарушение на концентрация на вниманието, възможността за реагиране или шофиране след употребата на левоцетиризин в препоръчаните дози.
  Зенаро съдържа лактоза монохидрат
  Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да вземете този продукт.

  3. Как да приемате Зенаро
  Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
  Дозировка:
  Препоръчаната доза при възрастни и деца над 6 години е 1 филмирана таблетка дневно.
  Специални инструкции за дозиране при специални популации:
  Пациентите с нарушена бъбречна функция могат да приемат по-ниска доза според тежестта на бъбречното заболяване, а при деца дозата зависи от телесното им тегло; дозата ще бъде определена от Вашия лекар.
  Пациенти, които имат сериозни бъбречни проблеми не трябва да приемат Зенаро.
  Пациенти, които имат нарушена функция на черния дроб трябва да взимат обичайната предписана доза.
  Пациенти, които имат едновременно нарушена бъбречна и чернодробна функция могат да приемат най-ниската доза, в зависимост от тежестта на бъбречното заболяване, а при деца дозата също ще се определя въз основа на телесното тегло; дозата ще бъде определена от Вашия лекар.
  Зенаро не се препоръчва при деца под 6 години
  Не е необходимо коригиране на дозата при пациенти в старческа възраст, ако тяхната бъбречна функция не е нарушена.
  Трябва да се свържете с лекар, ако симптомите Ви се влошат или не се подобрят след 3 дни или ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или ако забележите други нежелани реакции, описани в тази листовка.

  Таблетките трябва да се поглъщат цели с вода и могат да се приемат със или без храна.

  Колко дълго трябва да приемате Зенаро:
  Продължителността на приема зависи от вида, продължителността и изявата на оплакванията Ви и се определя от Вашия лекар.
  Ако сте приели повече от необходимата доза Зенаро:
  Ако сте приели повече от необходимото, при възрастни може да се появи сънливост. При деца това може да се предхожда от възбуда и безпокойство и да последва сънливост.
  Ако смятате, че сте приели по-висока доза Зенаро, уведомете Вашия лекар, който ще реши какви последващи мерки да се предприемат.
  Ако сте пропуснали да приемете Зенаро:
  Ако сте забравили да примате Зенаро или сте взели по-ниска доза от предписаната не взимайте двойна доза за да компенсирате пропуснатата доза. Приемете следващата доза в обичайното време.
  Ако сте спрели приема на Зенаро:
  Спирането на лечението със Зенаро по-рано от очакваното няма да Ви навреди.
  Оплакванията от заболяването могат да се възстановят, но са по-леки от тези преди лечението със Зенаро.
  Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с приема на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

  4. Възможни нежелани реакции
  Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

  Спрете да приемате медикамента и незабавно потърсете медицинска помощ при първите прояви на свръхчувствителност (алергични реакции) към Зенаро.
  Симптомите на свръхчувствителност включват: оток на устата, лицето и/или гърлото или затруднено преглъщане заедно с кожни реакции, изразяващи се в локално зачервяване, оток и сърбеж, затруднено дишане, внезапно понижаване на кръвното налягане, което води до колапс или шок, което може да бъде фатално.
  В хода на лечението с левоцетиризин (активната съставка на продукта) са наблюдавани следните нежелани реакции:
  Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):

  Сухота в устата, умора, главоболие, сънливост.
  Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

  Изтощение, коремна болка.
  С неизвестна честота (от наличните данни не може да се направи оценка):

  Сърцебиене, ускорена сърдечна честота, припадъци, изтръпване на крайниците, световъртеж, синкоп, тремор, дисгеузия (нарушение на вкуса), усещане за въртене или движение, нарушения на зрението, замъглено виждане, болезнено или затруднено уриниране, неспособност да се изпразни напълно пикочния мехур, оток, сърбеж
  (сърбеж), обрив, уртикария (подуване, зачервяване и сърбеж на кожата), кожен обрив, задух, повишаване на теглото, болки в мускулите, болки в ставите, агресивно поведение или възбуда, халюцинации, депресия, безсъние, чести мисли или ангажираност на съзнанието за самоубийство, хепатит, нарушена чернодробна функция, повръщане, повишен апетит, гадене и диария.
  Съобщаване на нежелани реакции:
  Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

  Изпълнителна агенция по лекарствата
  ул. „Дамян Груев” № 8
  1303 София
  Тел.: +35 928903417
  уебсайт: www.bda.bg.

  Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

  5. Как да съхранявате Зенаро
  Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
  Съхранявайте в оригиналната опаковка, за да предпазите от влага.
  Не използвайте това лекарство след срока на годност отбелязан върху опаковката след „Годен до:“. Срокът на годност се отнася за последния ден от посочения месец.
  Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

  6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
  Какво съдържа Зенаро:
  Активното вещество е левоцетиризинов дихидрохлорид 5 mg във всяка филмирана таблетка.
  Останалите съставки са лактоза монохидрат, микрокристална целулоза, натриев нишестен гликолат (тип А), колоиден безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат, хипромелоза 2910/5, макрогол 6000, талк, титанов диоксид (Е171).
  Как изглежда Зенаро и какво съдържа опаковката:
  Зенаро представляват почти бели, продълговати, двойноизпъкнали филмирани таблетки с релефно изображение “е“ върху едната страна.

  Първична опаковка: Аl/Аl блистер или PVC/Aclar/Al блистер или PVC/Aclar/PVC/Al блистер или PVC/PE/PVdC/Al блистер.
  Вторична опаковка: сгъваема картонена кутия.
  Видове опаковки:
  Различните опаковки съдържат 7, 20, 28, 50, 90 филмирани таблетки.
  Това означава 1 или 4 блистера, всеки съдържащ 7 филмирани таблетки, заедно в една сгъваема картонена кутия с листовка за пациента, или 2, 5 или 9 блистера, всеки съдържащ 10 филмирани таблетки, в една сгъваема картонена кутия заедно с листовка за пациента.
  Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

  Притежател на разрешението за употреба и производител:
  Zentiva k.s., Чешка република.

  Дата на последно преразглеждане на листовката: юни 2019 г.

  0.0 0
  Напиши отзив Затвори
  • Само регистрирани потребители могат да пишат отзиви
  *
  *
  • Лошо
  • Отлично
  *
  *
  *